twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

CF Registratie 2018 - Behandelingen

Antibiotica via infuus 

INFO10-100-200x165.jpg

Als antibiotica via pillen of inademing (inhalatie) niet voldoende werken en iemand met CF toch een slechte bacterie of schimmel heeft, dan worden antibiotica direct in het bloed toegediend met behulp van een infuus. Dat wordt een intraveneuze behandeling genoemd.

Een intraveneuze behandeling met antibiotica wordt meestal in het ziekenhuis gegeven, maar het kan ook vaak thuis (na start in het ziekenhuis). In 2018 zijn hierover gegevens bekend van 1182 mensen.Hieronder is te zien hoeveel procent van de mensen in 2018 werd behandeld met een intraveneuze behandeling, uitgesplitst per leeftijdsgroep en thuis- of ziekenhuisbehandeling. De behandeling vond meestal plaats in het ziekenhuis. Ook blijkt hieruit dat het percentage mensen dat een behandeling heeft gehad het hoogst is bij de jongvolwassenen (18-29 jaar).

190911_Grafieken_voor_op_de_website-06.png


Antibioticabehandeling per infuus bij mensen met CF in 2018. Per leeftijdsgroep is te zien hoeveel procent van de mensen antibiotica kreeg met behulp van een infuus. 

In het figuur hieronder wordt ingezoomd op het aantal dagen dat mensen met CF werden behandeld met antibiotica via het infuus. Ook hier zijn de gegevens opgedeeld per leeftijdsgroep en is te zien dat jongeren en jongvolwassenen (12-23 jaar) het meest aantal dagen werden behandeld.

190911_Grafieken_voor_op_de_website-03.png


Aantal dagen antibioticabehandeling per infuus bij mensen met CF in 2018. Per leeftijdsgroep is te zien hoeveel dagen alle mensen opgeteld een dergelijke behandeling kregen.

Het wel of niet voorgeschreven krijgen van een intraveneuze antibioticabehandeling wordt al jaren bijgehouden in de Nederlandse CF Registratie. Hieronder is te zien dat het percentage kinderen en volwassenen redelijk stabiel blijft door de jaren heen. 

190911_Grafieken_voor_op_de_website-09.png


Antibioticabehandeling per infuus van mensen met CF van 2009-2018. Per jaar is te zien hoeveel procent van de kinderen en volwassenen een antibioticabehandeling per infuus kreeg, thuis of in het ziekenhuis.