twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

CF Registratie 2018 - Demografische gegevens

Verkorte levensverwachting bij CF 

INFO3-100-200x165.jpg

CF is een levensverkortende ziekte. Het aantal mensen dat per jaar overlijdt, lijkt gelukkig wel steeds minder te worden. De laatste jaren overlijden er minder dan 15 mensen per jaar. In 2018 overleden acht personen, waarvan zes volwassenen.

Per jaar wordt de mediane leeftijd van overlijden berekend: de helft van de mensen die overlijdt is jonger dan dit getal, en de andere helft juist ouder. Dit getal varieert, maar wordt door de jaren heen steeds hoger, onder andere door de betere behandeling van CF. Helaas zijn in 2018 een paar jonge mensen met CF overleden, vandaar de sterke daling van de mediane waarde in dat jaar. 


Bij het weergeven van het aantal (en de leeftijd van) overleden mensen wordt geen onderscheid gemaakt in overlijden door CF of door een andere oorzaak.

190911_Grafieken_voor_op_de_website-04.png


Overleden mensen in 2009-2018. Het aantal mensen dat per jaar is overleden is hier weergegeven. De berekende mediane leeftijd van overlijden is weergegeven met de oranje lijn.