twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

CF Registratie 2018 - Symptomen en gevolgen

Longfunctie

INFO5-100-200x165.jpg

De longfunctie is één van de belangrijkste parameters bij CF. Door het taaie slijm hebben de longen, maar ook de neus en andere delen van de luchtwegen vaak veel (bacteriële) infecties en ontstekingen te verduren. Hierdoor gaat de functie steeds verder achteruit. Dit proces heeft een grote invloed op de levensverwachting van iemand met CF, daarom wordt de longfunctie vaak gemeten.

Vanaf de leeftijd van zes jaar wordt de longfunctie van iemand met CF verschillende keren per jaar getest. De longfunctie wordt meestal gemeten als het volume dat iemand in één seconde uitblaast, de FEV1. Hiervan wordt dan het percentage gemeten, ten opzichte van de zogeheten gezonde populatie: leeftijdsgenoten met dezelfde lichaamslengte en van hetzelfde geslacht, zonder CF. Uiteindelijk spreken we dan van de FEV1% van voorspeld.

Met het toenemen van de leeftijd wordt de longfunctie steeds iets lager. De sterkste daling is te zien tot een jaar of 20. Vanaf 30 jaar is de afname in longfunctie niet meer zo zichtbaar. Dit is te verklaren doordat vanaf deze leeftijd mensen vaker komen te overlijden en vervolgens de mensen overblijven met een relatief hogere longfunctie.

Om meer overzicht te hebben over alle longfunctiewaardes worden de longfunctiewaardes vaak ingedeeld in groepen, ook internationaal wordt dit gedaan. De longfuncties van 2016-2018 staan hieronder in het figuur, ingedeeld in vier groepen: lager dan 40%, tussen 40 en 70%, tussen 70 en 90% en hoger dan 90%. Een longfunctie van 90% of hoger wordt als normaal beschouwd.

De verschillen tussen kinderen en volwassenen zijn groot. Ruim de helft van de kinderen had in de afgelopen jaren een normale longfunctie van minstens 90%, terwijl dit bij nog geen kwart van de volwassenen het geval was.

190911_Grafieken_voor_op_de_website-10.png


Longfunctiewaardes van mensen met CF van 2016-2018. Verdeeld in vier longfunctiegroepen en apart afgebeeld voor kinderen en volwassenen.