twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Is CF erfelijk?

erfelijkheid.jpg

Ja. Ongeveer een half miljoen Nederlanders (één op de dertig) is drager van het CF-gen. Een drager 'draagt' de erfelijke eigenschappen van Cystic Fibrosis (CF) met zich mee. Deze persoon heeft de ziekte zelf niet en weet over het algemeen dan ook niet dat hij of zij drager is van het Cystic Fibrosis-gen. Hij of zij kan echter de erfelijke eigenschappen van CF wel doorgeven aan zijn/haar kinderen.

Wanneer een kind wordt geboren van wie beide ouders drager zijn, is er een kans van 1 op 4 (=25%) dat het kind ook daadwerkelijk CF heeft. De kans op een gezond kind dat geen drager is, is eveneens 1 op 4 (=25%). De kans dat het kind gezond is, maar wel een nieuwe drager is van het CF-gen, bedraagt 2 op 4 (=50%). Bij elke eventuele volgende zwangerschap zijn die kansen hetzelfde.