twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Is CF erfelijk?

erfelijkheid.jpg

Ja. Ongeveer een half miljoen Nederlanders (één op de dertig) is drager van het CF-gen. Een drager 'draagt' de erfelijke eigenschappen van Cystic Fibrosis (CF) met zich mee. Deze persoon heeft de ziekte zelf niet en weet over het algemeen dan ook niet dat hij of zij drager is van het CF-gen. Hij of zij kan echter de erfelijke eigenschappen van CF wel doorgeven aan zijn/haar kinderen.

Wanneer een kind wordt geboren van wie beide ouders drager zijn, is er een kans van een op vier (= 25%) dat het kind ook daadwerkelijk CF heeft. De kans op een gezond kind dat geen drager is, is eveneens een op vier (= 25%). De kans dat het kind gezond is, maar wel een nieuwe drager is van het CF-gen, bedraagt twee op vier (= 50%). Bij elke eventuele volgende zwangerschap zijn die kansen hetzelfde.

Bekijk de voordracht 'DNA, mutaties, erfelijkheid en kinderwens' door Cecile Ottenheim, genetisch consulent afd. Klinisch genetica, AMC, Amsterdam. De presentatie start bij minuut 6. 

Afbeelding: wit = niet gemuteerd. 

Dragerschaponderzoek

Een reden om na te gaan of iemand drager is van het CF-gen doet zich voor als CF in de (naaste) familie voorkomt. Ook in het geval van een kinderwens, wordt het aanbevolen om de partner zonder CF te laten controleren op dragerschap van het CF-gen. 

Dragerschaponderzoek wordt verricht door verschillende centra voor klinische genetica. Deze centra kunnen met bijna volledige zekerheid dragerschap vaststellen. Wanneer dit onderzoek geen dragerschap uitwijst, dan blijft een zeer geringe kans bestaan dat iemand een CF- gen met zich meedraagt dat nog niet bekend is, of nog niet onderzocht kan worden.

Adressen van deze centra voor Klinische Genetica zijn te vinden op de gezamenlijke website van Nederlandse Anthropogenetische Vereniging (NAV), de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) en de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek.

Meer informatie

Wil je meer weten over erfelijkheid? Lees verder op de website van het Erfocentrum.