Is CF erfelijk?

erfelijkheid.jpg

Ja. Ongeveer een half miljoen Nederlanders (één op de dertig) is drager van het CF-gen. Een drager 'draagt' de erfelijke eigenschappen van Cystic Fibrosis (CF) met zich mee. Deze persoon heeft de ziekte zelf niet en weet over het algemeen dan ook niet dat hij of zij drager is van het Cystic Fibrosis-gen. Hij of zij kan echter de erfelijke eigenschappen van CF wel doorgeven aan zijn/haar kinderen. Wanneer een kind wordt geboren van wie beide ouders drager zijn, is er een kans van 1 op 4 (=25%) dat het kind ook daadwerkelijk CF heeft. De kans op een gezond kind dat geen drager is, is eveneens 1 op 4 (=25%). De kans dat het kind gezond is, maar wel een nieuwe drager is van het CF-gen, bedraagt 2 op 4 (=50%). Bij elke eventuele volgende zwangerschap zijn die kansen hetzelfde.

Dragerschaponderzoek

Een reden om na te gaan of iemand drager is van het CF-gen doet zich voor als Cystic Fibrosis in de (naaste) familie voorkomt. Dragerschaponderzoek wordt verricht door verschillende centra voor klinische genetica. Deze centra kunnen met bijna volledige zekerheid dragerschap vaststellen. Wanneer dit onderzoek geen dragerschap uitwijst, dan blijft een zeer geringe kans bestaan dat iemand een CF- gen met zich meedraagt dat nog niet bekend is, of nog niet onderzocht kan worden.

Adressen van deze centra voor Klinische Genetica zijn te vinden op de gezamenlijke website van Nederlandse Anthropogenetische Vereniging (NAV), de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) en de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek.

Pre-implantatie Genetische Diagnostiek (PGD)

Paren met een kinderwens die een verhoogde kans op kinderen met CF hebben, kunnen kiezen voor Pre-implantatie (=voor de innesteling) Genetische Diagnostiek (PGD). 

Lees meer over pre-implantatie Genetische Diagnostiek op de site van PGD Nederland.

Screening op dragerschap CF via internet

Op de website van het VU Medisch Centrum kunnen paren met een kinderwens, bij wie geen Cystic Fibrosis (CF) in de familie voorkomt, een dragerschaptest op CF aanvragen. Met deze test kunt u al vóór de zwangerschap te weten komen of er een verhoogde kans is op een kind met CF. Als dat zo is, dan zijn er verschillende mogelijkheden. 

Lees op de site van het VU meer over screening op dragerschap CF via internet.

Voordracht 'DNA, mutaties, erfelijkheid en kinderwens'

Bekijk de voordracht 'DNA, mutaties, erfelijkheid en kinderwens' door Mevr. C. Oppenheim, genetisch consulent afd. Klinisch genetica, AMC, Amsterdam
De presentatie start bij minuut 6.

Meer informatie

Meer weten over erfelijkheid? Ga naar de website van het het Erfocentrum.