twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Dragerschaponderzoek


Een reden om na te gaan of iemand drager is van het CF-gen doet zich voor als Cystic Fibrosis in de (naaste) familie voorkomt. Dragerschaponderzoek wordt verricht door verschillende centra voor klinische genetica. Deze centra kunnen met bijna volledige zekerheid dragerschap vaststellen. Wanneer dit onderzoek geen dragerschap uitwijst, dan blijft een zeer geringe kans bestaan dat iemand een CF- gen met zich meedraagt dat nog niet bekend is, of nog niet onderzocht kan worden.

Adressen van deze centra voor Klinische Genetica zijn te vinden op de gezamenlijke website van Nederlandse Anthropogenetische Vereniging (NAV), de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) en de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek.