twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Botten


Bij oudere kinderen en volwassenen met CF kan de groei en de sterkte van de botten verminderd zijn.

Een van de oorzaken is de gestoorde opname van voeding in de darmen. Dit kan leiden tot een tekort aan calcium, fosfaat en vitamine D, belangrijke bouwstoffen voor de botten. Een minder goede voedingstoestand tijdens de kinderjaren (een belangrijke periode voor de botontwikkeling) kan zorgen voor een verminderde botaanmaak. Verder heeft het langdurige en veelvuldige gebruik van bepaalde medicijnen (corticosteroïden) botafbraak als bijwerking. Andere oorzaken kunnen zijn vertraagde puberteit, verminderde mogelijkheden tot lichaamsbeweging, diabetes en chronische infecties. Soms zijn medicijnen noodzakelijk om de botaanmaak te versterken.