Privacyverklaring


De NCFS doet haar uiterste best om deze website actueel en juist te houden.

Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw bericht aan info@ncfs.nl zeer op prijs. Bij voorbaat hartelijk dank!

Vragen?

Heeft u vragen over ncfs.nl? Stuur dan een bericht naar info@ncfs.nl.

Cookies

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt de NCFS gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Dankzij cookies (via Google Analytics) krijgt de NCFS een beeld van het gebruik van haar website en hoe ze deze kan verbeteren. Wilt u dat niet, zet de cookies dan uit in uw browser.

Privacy

In het kader van de dienstverlening, wanneer je doneert, een publicatie bestelt, gebruik maakt van de interactieve diensten, andere diensten van de NCFS afneemt of anderszins contact heeft met de NCFS, legt de NCFS gegevens vast. De NCFS gebruikt uw gegevens om met u te communiceren, u te informeren over haar activiteiten en voor fondsenwerving. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit laten weten via info@ncfs.nl of schriftelijk aan de NCFS, Dr. A. Schweitzerweg 3a, 3744 MG Baarn. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij de NCFS hier wettelijk toe wordt verplicht.

Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Om u te beschermen tegen verkeerd gebruik van uw gegevens, bestaat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De wet stelt aan de NCFS, als houder van de persoonsregistratie, een aantal verplichtingen en geeft u, als geregistreerde, een aantal rechten

De NCFS doet haar uiterste best om de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens na te leven. Indien u hierop toch een aanmerking heeft, dan kunt u contact opnemen met de NCFS.
Meer informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens vindt u op de website cbpweb.nl