twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Data over CF

Een interactieve infographic laat op visuele wijze de nieuwste feiten en cijfers over 1578 mensen met CF en CF-gerelateerde ziekten zien.