twitter facebook youtube instagram shop mail newsletter

Nieuwe data over CF

De Nederlandse CF-registratie 2017 is gepubliceerd.
Een interactieve infographic laat op visuele wijze de nieuwste feiten en cijfers over 1578 mensen met CF en CF-gerelateerde ziekten zien.